top of page

Immaculate minis

Välkommen till kennel Immaculate.
Vi föder upp hundar av rasen Miniature American Shepherd i liten skala. Vår första MAS köpte vi 2013 och första kullen valpar föddes 2017, samma år som vårt kennelnamn registrerades i Svenska kennelklubben.
Målet med vår avel är att föda upp rastypiska hundar som med rätt matchning kan leva långa friska liv och bilda fantastiska team med sina familjer. Vi väljer omsorgsfullt föräldradjur i tanken att ge valparna bästa genetiska förutsättningar att må bra och fungera väl framför allt i sitt vardagliga liv, men också i såväl utställningsringen som på tävlingsplanen, eller varför inte som vall- och vakthund hemma på gården.

För att nå dit har vi en långsiktig plan och ett genomtänkt avelsprogram. Vi ser det som ett stort ansvar att inte bara föda upp och sälja valpar utan verka för att rasen Miniature american shepherd utvecklas i en positiv riktning.

De första månaderna i valpens liv präglar dem för resten av livet. En kärleksfull och närvarande mamma är ovärderligt. Vi försöker inte ta över tikens uppgifter utan komplettera med saker vi känner att valparna kan ha glädja av framöver. De får nya erfarenheter på ett tryggt och positivt sätt. Allt för kunna att lämna över valpar som är väl förberedda för sitt liv i sina nya familjer. Valparna växer upp tillsammans med oss andra i "flocken" i vårt hus. De första veckorna mera avskilt och sedan allt mer med oss människor, andra hundar, katter, hästar och höns.

Att föda upp friska, trevliga, välfungerande MAS innebär för oss inte att helt försöka avla bort egenskaper som relativt hög energinivå, viss vakt eller vall. Miniature american shepherd är i grunden en arbetande hund och de egenskaperna behövs i varierande nivå för att utföra det arbete rasen ursprungligen sattes att utföra (läs mer om rasen under rubriken OM RASEN).

För att en hund som potentiellt skulle kunna valla stora boskapsdjur många timmar om dagen ska kunna trivas med ett “vanligt” liv, behövs ägare som förstår hundens natur och ger den möjlighet att arbeta på andra sätt. Vi vill därför gärna att ni som köper valp från oss lever ett liv där hunden får ta stor del. Tänk igenom om rastypiska egenskaper hos en MAS, som vakt, energi och arbetslust är saker som blir en en tillgång i ert liv tillsammans.

Immaculate (eng. fläckfri/felfri) ska stå för supersnygga hundar med mycket god hälsa, som rör sig korrekt, är smarta och har gott om energi, arbetslust och vilja att samarbeta.

IMMACULATE

Miniature American Shepherds
BRAIN – BODY - BEAUTY
bottom of page